dimarts, 20 de maig del 2008

Noves teconogies per ajudar a nens amb problemes sensorials

La Fundació Maresme impulsa el projecte de les Aules Sensorials al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) des de aquest nou curs, per als nens que tenen problemes sensorials, sobre tot de visió i comunicació.

Ho impulsen a partir de les noves tecnologies, aprofitant aules que no es feien servir dotant-les d’equipament informàtic.

La web ens explica que hi ha 4 grans espais: l'aula d'estimulació visual, l'aula de comunicació, aula específica d'informàtica i aula de tractaments. En moltes de les activitats que es duen a terme hi són presents les famílies.

Trobo que és molt interessant que s’apliquin aquestes tècniques amb infants amb aquesta problemàtica, doncs els ajuda a evolucionar de manera personal i a introduir-se un cap que és de pura actualitat.